www.arel.edu.tr Turkish

ECTS Information Package

Executive Board

Executive Board
Prof. Dr. Ergül BERBER
Prof. Dr. Ergül BERBER

Ergül BERBER

Görev Dağılımları :

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü kademeleri haftalık ders programları, öğretim elemanı ders yükleri, özel yetenek sınavları düzeni
  • Yabancı Öğrenciler +ERASMUS
  • Stratejik Plan izleme süreci
  • İç ve Dış Değerlendirme süreci
  • Kalite Güvence sürecinin yönetimi
  • Etik Kurul
  • Bologna Uyum Süreci yönetimi
  • Uzaktan Eğitim
  • Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler
  • Rektörün verdiği diğer görevler

Telefon : 0850 850 27 35 / 1104

Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Dean of Faculty of Science and Letters
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Prof. Dr. Güler ERTAN
Prof. Dr. Selahattin GANİZ
Dean of Faculty of Communication
Prof. Dr. Enver DURAN
Acting Dean of Faculty of Medicine
Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Hami AYDIN
Hamza ÖZDEMİR